Mały gest, a jaki miły! W imieniu własnym i wszystkich czytelników dziękujemy za możliwość udziału w akcji BohterOn - włącz historię! Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji!!

Organizatorzy kampanii BohaterOn - włącz historię! serdecznie dziękują za zaangażowanie w II edycji ogólnopolskiego projektu BohaterOn. Celem przedsięwzięcia było uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców Warszawskich oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.
W tym roku Polacy z kraju i zagranicy napisali niemal 120 tysięcy kartek i listów stanowiących wyraz pamięci o uczestnikach walk o stolicę.

Podziękowania