Biblioteka u Kazimierza. 
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach


          Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno - oświatowe.  Do podstawowych zadań Biblioteki u Kazimierza należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami  i instytucjami działającymi na terenie gminy Modliborzyce. Biblioteka organizuje co roku różnego rodzaju imprezy dla użytkowników np.: spotkania z pisarzami, konkursy, prelekcje literackie i historyczne, wieczory poetycko – muzyczne, wystawy okolicznościowe oraz wernisaże promujące twórczość lokalnych artystów.
           Księgozbiór biblioteki ponad 22 tys. woluminów i zawiera m.in.: literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową, literaturę obcojęzyczną, regionalia, audiobooki, filmy, dokumenty dźwiękowe i kartograficzne, czasopisma. W skład biblioteki wchodzą: Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach (biblioteka główna z Oddziałem dla dzieci) oraz trzy filie zlokalizowane w miejscowościach Stojeszyn Pierwszy, Wierzchowiska Pierwsze i Wolica Druga.