Filia w Stojeszynie Pierwszym powstała 16 stycznia 1964 roku z inicjatywy Franciszka Tutka i Tadeusza Nowogrodzkiego. Pierwszą siedzibą biblioteki była Szkoła Podstawowa w Stojeszynie. W latach późniejszych lokalizacja biblioteki wielokrotnie się zmieniała:

• w latach 1964-1966 – Szkoła Podstawowa w Stojeszynie,
• w latach 1966-1970 – budynek prywatny Jana Bosego,
• w latach 1970-1975 – Gromadzki Ośrodek Kultury w Stojeszynie,
• w latach 1975-1989 – Wiejski Dom Kultury w Stojeszynie,
• w latach 1989-2004 – Dom Strażaka,
• od 07.01.2005 r. do dziś – budynek remizy OSP.

         

           Pracownicy filii:

• Danuta Mazur (1964-1983),
• Ewa Kamińska- Rząd (1983-1984),
• Wanda Trójczak (1984-1989),
• Alfreda Gierłach (1989- obecnie).


            Placówka w Stojeszynie Pierwszym prowadzi szeroko rozwiniętą działalność kulturalno- oświatową:

• akcja „Ferie i wakacje w bibliotece”,
• wieczory poezji patriotycznej: Liryczne Spotkania z Poezją,
• lekcje biblioteczne,
• Biblioteczne Kolędowanie,
• Tydzień Bibliotek,
• konkursy rysunkowe, literackie, czytelnicze i geograficzne,
• warsztaty plastyczne,
• spotkania autorskie,
• Dyskusyjny Klub Książki (Publikowanie recenzji i artykułów członków DKK w kwartalniku „Wieści Gminne”, na stronie internetowej Instytutu Książki w Warszawie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie),
• „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
• promowanie „Małej Ojczyzny” poprzez różnego rodzaju prace czytelników biblioteki (literackie, fotograficzne, rzemiosło artystyczne, plastyczne, muzyczne i teatralne.