Dyskusyjne Kluby Książki


           Projekt Dyskusyjne Kluby Książki adresowany jest przede wszystkim do wszystkich, którzy lubią czytać i rozmawiać o książkach. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie. 
DKK powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają od początku 2007 roku przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym przy bibliotekach różnego stopnia – od bibliotek wojewódzkich, po filie biblioteczne w małych miejscowościach. Od 2014 roku Program Dyskusyjne Kluby Książki został wpisany w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.
           Koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Klubami na terenie województwa lubelskiego opiekują się koordynatorzy wojewódzcy: Joanna Chapska i Marzena Targońska, Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP. Ich zadaniem jest m. in. dostarczenie bibliotekom książek oraz przygotowanych przez Instytut Książki materiałów promocyjnych (plakaty klubów, ulotki i naklejki zamieszczane w książkach czytanych w klubach). W naszej bibliotece działają cztery kluby. Trzy z nich adresowane są dla dorosłych: w bibliotece w Modliborzycach, Stojeszynie Pierwszym i Wolicy Pierwszej, jeden dla dzieci i młodzieży – w Stojeszyn Pierwszy.
Zachęcamy do czytania i rozmowy o książkach!

Więcej informacji o Dyskusyjnych Klubach Książki znajdziecie na stronie: http://www.instytutksiazki.pl/p,dkk.html