Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego

Filia w Wierzchowiskach Pierwszych


           Filia w Wierzchowiskach Pierwszych powstała 19 stycznia 1956 roku. Siedziba biblioteki wielokrotnie się zmieniała, obecnie mieści się w Lokalnym Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych.

          Siedziby Filii w Wierzchowiskach Pierwszych:

 • 1956-1958 - Pałac Dworski Wierzchowiska Drugie,
 • 1958-1959 - budynek prywatny Jana Ożoga-Wierzchowiska Pierwsze,
 • 1959-1961 - lokal Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzchowiskach Pierwszych,
 • 1962-1969 - Dom Dworski (Wierzchowiska Drugie),
 • 1970-1975 - budynek prywatny Stefana Gilara (Wierzchowiska Drugie),
 • 1975-1994 - budynek agronomówki  Wierzchowiska Drugie,
 • od 2 listopada 1994r. do dziś - lokal w Lokalnym Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych.

           Pracownicy filii:

 • 1956-1957- Zofia Kowal,
 • 1958-1959- Wanda Gębala,
 • 1959-1982- Alfreda Dec,
 • 1982-1984- Ewa Wielgus,
 • 1984-nadal- Anna Sajdak.