BohaterOn - włącz historię!

Mały gest, a jaki miły! W imieniu własnym i wszystkich czytelników dziękujemy za możliwość udziału w akcji BohterOn - włącz historię! Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji!!

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
I MULTIMEDIALNEGO DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH

Kinder Mleczna Kanapka - Przerwa na wspólne czytanie

Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach uplasowała się na 5 miejscu w kraju, a na 1 w województwie lubelskim w akcji Kinder Mlecznej Kanapki „Przerwa na wspólne czytanie”. 

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:
"
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO
DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO
W MODLIBORZYCACH"

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWIZ NA ZADANIE:

"ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE:
"ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH
W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO
W MODLIBORZYCACH"