SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE PT. DOPALACZE - NIE UŻYWAM!

           Dnia 8 marca 2018 roku w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym odbyło się spotkanie profilaktyczne pt. "Dopalacze - nie używam", które poprowadzili pan Łukasz Krzysztoń psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień oraz pani Faustyna Łazur, policjantka. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Modliborzyce.
           W spotkaniu brali udział uczniowie z ostatnich klas szkoły podstawowej i dwóch klas gimnazjum im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym, a także nauczyciele. Najpierw Pani Alfreda Gierłach, bibliotekarka pracująca w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym przedstawiła swoich gości, a następnie głos zabrała zaproszona policjantka. Pani Faustyna Łazur opowiedziała o aspektach i konsekwencjach prawnych uzależnienia od narkotyków. Wprowadziła obecnych na spotkaniu w świat przepisów prawnych, podjęła także temat odpowiedzialności prawnej i odpowiadaniu przed sądem za wykroczenia czy dokonane przestępstwa. Policjantka podkreśliła, jak ważna jest świadomość odpowiedzialności prawnej, a także poinformowała dzieci i młodzież, że już w wieku 17 lat młody człowiek odpowiada przed sądem za swoje czyny. Pani Faustyna wspomniała również o tym, że raz popełniony czyn czy wykroczenie zostaje w historii człowieka już na zawsze, akcentując przy tym jak niebezpieczne jest używanie substancji psychoaktywnych, które często prowadzi do popełniania czynów karalnych. Po wstępie pani Faustyny głos zabrał pan Łukasz Krzysztoń, który opowiedział więcej o samej specyfice uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wymienił konsekwencje zarówno biologiczne jak i psychologiczne, podając przy tym wiele przykładów ze swojej praktyki w pracy o ośrodku dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat w Cholewiance w Kazimierzu Dolnym. Pan Łukasz opowiedział także o coraz częściej występującym problemie używania „nowych” narkotyków, czyli dopalaczy. Psycholog wyraźnie zaakcentował jak szybko rozwija się uzależnienie w przypadku zażywania takich substancji i jak szybko pojawiają się skutki uboczne, często bardzo szkodliwe dla życia i zdrowia użytkownika. Po szczegółowym omówieniu konsekwencji wynikających z używania substancji psychoaktywnych nadszedł czas na pytania od uczestniczących w spotkaniu.
Spotkanie przebiegło sprawnie, uczniowie dość chętnie zadawali pytania w zakresie interesujących ich kwestii związanych z narkotykami. Młodzież gimnazjalna była m.in. ciekawa, skąd u Pana Łukasza wzięła się chęć pomagania innym ludziom, a także jak wygląda praca w ośrodku, ilu jest pacjentów w ośrodku, w jakim są wieku, czy więcej jest chłopców, czy dziewcząt. Odpowiedzi psychologa były konkretne i rzeczowe. Atmosfera panująca na spotkaniu była przyjemna, uczniowie wydawali się zaciekawieni podejmowanymi przez gości tematami. Wnioski, jakie sformułowała pod koniec spotkania obecna młodzież pozwalają sądzić, że spotkania tego typu są niezwykle potrzebne, bo pomagają lepiej zrozumieć specyfikę uzależnienia od narkotyków i wiążących się z tym skutków i konsekwencji.

Dominika Tomkowska

IMG_20180308_120724-galeria 1200-1200Q72
IMG_20180308_121744_1-galeria 1200-1200Q72
IMG_20180308_121746_1-galeria 1200-1200Q72
P1070700-galeria 1200-1200Q72
Spotkanie profilaktyczne galeria 1200-1200Q72