Książnica w Modliborzycach rozpoczęła swoją działalność w 1949 roku. Zmieniały się miejsca, w których funkcjonowała, pracownicy, księgozbiór i oczywiście zakres działań. Dziś do biblioteki nie przychodzi się tylko aby wypożyczyć książki. Każdy, bez względu na wiek, znajdzie tu coś dla siebie.  23 października 2019 r. Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach świętowała piękny jubileusz 70-lecia istnienia.

           Tego dnia spotkali się przyjaciele biblioteki, czytelnicy, księża, przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, rady miejskiej, a także przedstawiciele Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, bibliotek gmin powiatu janowskiego, bibliotek szkolnych i placówek oświatowych w gminie oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą biblioteką.
           Uroczystość rozpoczął występ Chóru Parafialnego z Modliborzyc pod batutą Piotra Pielaszkiewicza.
           Następnie głos zabrała Wanda Trójczak – dyrektor MGBP, która powitała gości i powiedziała kilka ciepłych słów pod adresem pracowników, czytelników, partnerów biblioteki oraz współorganizatorów spotkania. Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna przedstawiająca historię biblioteki oraz jej działalność.
           Następnie z krótkim monologiem na podstawie prozy Jeroen Van Haele wystąpiła nasza czytelniczka, studentka II roku Animacji Kultury - Karolina Kowal.
           W kolejnej części uroczystości zebrani goście przekazali na ręce pani dyrektor życzenia, gratulacje oraz wyrazy uznania za osiągnięcia w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa. Głos zabrali miedzy innymi: Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach – Adam Kapusta, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – Grzegorz Figiel, Starosta Powiatu Janowskiego – Michał Komacki, przedstawiciele szkół z terenu gminy Modliborzyce…
           Na zakończenie uroczystości goście zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i poczęstunek.
           Wszystkim uczestnikom jubileuszu chciałybyśmy serdecznie podziękować za przybycie oraz życzyć Wam, i sobie, biblioteki, bez względu w jakiej będzie formie i miejscu, aby przez następne 70 lat była miejscem, w którym będą się Państwo czuli dobrze, z którego będą państwo korzystać bez ograniczeń, i z którego będą Państwo dumni i będą czerpać ogromną, niekłamaną radość.

DSC7541-galeria-1200-1200Q72
DSC7563-galeria-1200-1200Q72
DSC7564-galeria-1200-1200Q72
DSC7712-galeria-1200-1200Q72
DSC7565-galeria-1200-1200Q72
DSC7566-galeria-1200-1200Q72
DSC75671-galeria-1200-1200Q72
DSC7568-galeria-1200-1200Q72
DSC7569-galeria-1200-1200Q72
DSC7570-galeria-1200-1200Q72
DSC7571-galeria-1200-1200Q72
DSC7572-galeria-1200-1200Q72
DSC7573-galeria-1200-1200Q72
DSC7574-galeria-1200-1200Q72
DSC7575-galeria-1200-1200Q72
DSC7576-galeria-1200-1200Q72
DSC7577-galeria-1200-1200Q72
DSC7578-galeria-1200-1200Q72
DSC7579-galeria-1200-1200Q72
DSC7581-galeria-1200-1200Q72
DSC7590-galeria-1200-1200Q72
DSC7592-galeria-1200-1200Q72
DSC7593-galeria-1200-1200Q72
DSC7594-galeria-1200-1200Q72
DSC7602-galeria-1200-1200Q72
DSC7604-galeria-1200-1200Q72
DSC7606-galeria-1200-1200Q72
DSC7610-galeria-1200-1200Q72
DSC7621-galeria-1200-1200Q72
DSC7622-galeria-1200-1200Q72
DSC7624-galeria-1200-1200Q72
DSC7625-galeria-1200-1200Q72
DSC7629-galeria-1200-1200Q72
DSC7640-galeria-1200-1200Q72
DSC7642-galeria-1200-1200Q72
DSC7643-galeria-1200-1200Q72
DSC7644-galeria-1200-1200Q72
DSC7652-galeria-1200-1200Q72
DSC7654-galeria-1200-1200Q72
DSC7655-galeria-1200-1200Q72
DSC7657-galeria-1200-1200Q72
DSC7660-galeria-1200-1200Q72
DSC7663-galeria-1200-1200Q72
DSC7665-galeria-1200-1200Q72
DSC7666-galeria-1200-1200Q72
DSC7668-galeria-1200-1200Q72
DSC7670-galeria-1200-1200Q72
DSC7674-galeria-1200-1200Q72
DSC7682-galeria-1200-1200Q72
DSC7679-galeria-1200-1200Q72
DSC7687-galeria-1200-1200Q72
DSC7688-galeria-1200-1200Q72
DSC7691-galeria-1200-1200Q72
DSC7695-galeria-1200-1200Q72
DSC7698-galeria-1200-1200Q72
DSC7699-galeria-1200-1200Q72
DSC7701-galeria-1200-1200Q72
DSC7702-galeria-1200-1200Q72
DSC7703-galeria-1200-1200Q72
DSC7706-galeria-1200-1200Q72
DSC7707-galeria-1200-1200Q72
DSC7708-galeria-1200-1200Q72
DSC7709-galeria-1200-1200Q72
DSC7710-galeria-1200-1200Q72
DSC7711-galeria-1200-1200Q72
DSC7545-galeria-1200-1200Q72
DSC7714-galeria-1200-1200Q72
DSC7550-galeria-1200-1200Q72
DSC7555-galeria-1200-1200Q72
DSC7541-galeria-1200-1200Q72 DSC7563-galeria-1200-1200Q72 DSC7564-galeria-1200-1200Q72 DSC7712-galeria-1200-1200Q72 DSC7565-galeria-1200-1200Q72 DSC7566-galeria-1200-1200Q72 DSC75671-galeria-1200-1200Q72 DSC7568-galeria-1200-1200Q72 DSC7569-galeria-1200-1200Q72 DSC7570-galeria-1200-1200Q72 DSC7571-galeria-1200-1200Q72 DSC7572-galeria-1200-1200Q72 DSC7573-galeria-1200-1200Q72 DSC7574-galeria-1200-1200Q72 DSC7575-galeria-1200-1200Q72 DSC7576-galeria-1200-1200Q72 DSC7577-galeria-1200-1200Q72 DSC7578-galeria-1200-1200Q72 DSC7579-galeria-1200-1200Q72 DSC7581-galeria-1200-1200Q72 DSC7590-galeria-1200-1200Q72 DSC7592-galeria-1200-1200Q72 DSC7593-galeria-1200-1200Q72 DSC7594-galeria-1200-1200Q72 DSC7602-galeria-1200-1200Q72 DSC7604-galeria-1200-1200Q72 DSC7606-galeria-1200-1200Q72 DSC7610-galeria-1200-1200Q72 DSC7621-galeria-1200-1200Q72 DSC7622-galeria-1200-1200Q72 DSC7624-galeria-1200-1200Q72 DSC7625-galeria-1200-1200Q72 DSC7629-galeria-1200-1200Q72 DSC7640-galeria-1200-1200Q72 DSC7642-galeria-1200-1200Q72 DSC7643-galeria-1200-1200Q72 DSC7644-galeria-1200-1200Q72 DSC7652-galeria-1200-1200Q72 DSC7654-galeria-1200-1200Q72 DSC7655-galeria-1200-1200Q72 DSC7657-galeria-1200-1200Q72 DSC7660-galeria-1200-1200Q72 DSC7663-galeria-1200-1200Q72 DSC7665-galeria-1200-1200Q72 DSC7666-galeria-1200-1200Q72 DSC7668-galeria-1200-1200Q72 DSC7670-galeria-1200-1200Q72 DSC7674-galeria-1200-1200Q72 DSC7682-galeria-1200-1200Q72 DSC7679-galeria-1200-1200Q72 DSC7687-galeria-1200-1200Q72 DSC7688-galeria-1200-1200Q72 DSC7691-galeria-1200-1200Q72 DSC7695-galeria-1200-1200Q72 DSC7698-galeria-1200-1200Q72 DSC7699-galeria-1200-1200Q72 DSC7701-galeria-1200-1200Q72 DSC7702-galeria-1200-1200Q72 DSC7703-galeria-1200-1200Q72 DSC7706-galeria-1200-1200Q72 DSC7707-galeria-1200-1200Q72 DSC7708-galeria-1200-1200Q72 DSC7709-galeria-1200-1200Q72 DSC7710-galeria-1200-1200Q72 DSC7711-galeria-1200-1200Q72 DSC7545-galeria-1200-1200Q72 DSC7714-galeria-1200-1200Q72 DSC7550-galeria-1200-1200Q72 DSC7555-galeria-1200-1200Q72

          Z okazji naszego święta otrzymaliśmy wiele życzeń od przyjaciół naszej biblioteki, za które serdecznie dziękujemy.

CCI20191024-3-galeria-1200-1200Q72
CCI201910240001-2-galeria-1200-1200Q72
CCI201910240004-galeria-1200-1200Q72
CCI201910240001-galeria-1200-1200Q72
CCI20191024-2-galeria-1200-1200Q72
CCI20191024-galeria-1200-1200Q72
CCI201910240002-galeria-1200-1200Q72
CCI201910240003-galeria-1200-1200Q72