Działalność wydawnicza Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach była tematem wystąpienia prezentowanego przez Martę Frączek i Katarzynę Pyć 29 października 2018 r. podczas warsztatów „Informacja, czyli sedno dziennikarstwa”. Spotkanie zorganizowane było przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska; realizacja zadania „EtnoLubelskie”, dofinasowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

          W przygotowanej prezentacji zaprezentowana została działalność wydawnicza biblioteki, która rozpoczęła się ponad 10 lat temu od wydania lokalnego kwartalnika „Wieści Gminne”. Biblioteka na swoim koncie ma również wydanie dwóch publikacji dotyczących regionu „Modliborzyce i okolice” oraz „Na rozstaju dróg… Krzyże, kapliczki i obiekty sakralne na terenie gminy Modliborzyce”. We współpracy z biblioteką powstały z kolei książki „Pamięci przodków…”, „ Śladami przeszłości…” oraz „Powstanie styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej”.
          Ponadto podczas warsztatów głos zabrała pani Bożena Lech-Jabłońska, kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie  WBP, prezentując przegląd Prasy regionalnej na Lubelszczyźnie oraz pan Włodzimierz Spasiewicz, redaktor Gazety Wyborczej, Kuriera  Lubelskiego, który przybliżył uczestnikom warsztat pracy dziennikarza oraz pokazał Jak redagować gazetę.
          Spotkanie zakończyło zwiedzanie ekspozycji Niepodległość harcerstwem znaczona 100.rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego.
          W warsztatach uczestniczyli bibliotekarze z terenu województwa lubelskiego.

wyd-galeria-1200-1200Q72
20181029100754-galeria-1200-1200Q72
20181029104222-galeria-1200-1200Q72
20181029121603-galeria-1200-1200Q72
20181029123746-galeria-1200-1200Q72
20181029124155-galeria-1200-1200Q72
20181029131210-galeria-1200-1200Q72
20181029131825-galeria-1200-1200Q72
20181029131844-galeria-1200-1200Q72
20181029132756-galeria-1200-1200Q72
20181029132807-galeria-1200-1200Q72
20181029135426-galeria-1200-1200Q72
20181029135620-galeria-1200-1200Q72
20181029135814-galeria-1200-1200Q72
wyd-galeria-1200-1200Q72 20181029100754-galeria-1200-1200Q72 20181029104222-galeria-1200-1200Q72 20181029121603-galeria-1200-1200Q72 20181029123746-galeria-1200-1200Q72 20181029124155-galeria-1200-1200Q72 20181029131210-galeria-1200-1200Q72 20181029131825-galeria-1200-1200Q72 20181029131844-galeria-1200-1200Q72 20181029132756-galeria-1200-1200Q72 20181029132807-galeria-1200-1200Q72 20181029135426-galeria-1200-1200Q72 20181029135620-galeria-1200-1200Q72 20181029135814-galeria-1200-1200Q72