Najszczersze wyrazy współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia dla
Pani Wandy Trójczak
Dyrektor Biblioteki u Kazimierza
z powodu śmierci
Taty
Ś.P. Stanisława Firosza 
składają koleżanki i koledzy
z Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach