Nasz regionalny księgozbiór wzbogacił się o dwie nowe publikacje: „Śladami przeszłości… Historia parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach” autorstwa Urszuli Bzdyry oraz „Powstanie Styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej” autorstwa Marka Mazura.

           Są pierwsze tak obszerne publikacje na temat historii parafii w Modliborzycach i Powstania Styczniowego na ziemi modliborzyckiej. Ich promocja odbyła się 13 września 2018 r. w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach.
           Obydwie publikacje zostały wydane przez Stowarzyszenie Sanna w Modliborzycach ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  PROW 2014-2020, przy finansowym wsparciu Gminy Modliborzyce.

DSC2325-galeria-1200-1200Q72
DSC2331-galeria-1200-1200Q72
DSC2332-galeria-1200-1200Q72
DSC2335-galeria-1200-1200Q72
DSC2339-galeria-1200-1200Q72
DSC2341-galeria-1200-1200Q72
DSC2347-galeria-1200-1200Q72
DSC2359-galeria-1200-1200Q72
DSC2363-galeria-1200-1200Q72
DSC2368-galeria-1200-1200Q72
DSC2385-galeria-1200-1200Q72
DSC2375-galeria-1200-1200Q72
DSC2396-galeria-1200-1200Q72
DSC2403-galeria-1200-1200Q72
DSC2405-galeria-1200-1200Q72
DSC2431-galeria-1200-1200Q72
DSC2440-galeria-1200-1200Q72
DSC2445-galeria-1200-1200Q72
DSC2453-galeria-1200-1200Q72
DSC2456-galeria-1200-1200Q72
DSC2468-galeria-1200-1200Q72
DSC2473-galeria-1200-1200Q72
DSC2479-galeria-1200-1200Q72
DSC2486-galeria-1200-1200Q72
DSC2489-galeria-1200-1200Q72
DSC2492-galeria-1200-1200Q72
DSC2498-galeria-1200-1200Q72
DSC2523-galeria-1200-1200Q72
DSC2511-galeria-1200-1200Q72
DSC2513-galeria-1200-1200Q72
DSC2551-galeria-1200-1200Q72
DSC2540-galeria-1200-1200Q72
DSC2554-galeria-1200-1200Q72
DSC2325-galeria-1200-1200Q72 DSC2331-galeria-1200-1200Q72 DSC2332-galeria-1200-1200Q72 DSC2335-galeria-1200-1200Q72 DSC2339-galeria-1200-1200Q72 DSC2341-galeria-1200-1200Q72 DSC2347-galeria-1200-1200Q72 DSC2359-galeria-1200-1200Q72 DSC2363-galeria-1200-1200Q72 DSC2368-galeria-1200-1200Q72 DSC2385-galeria-1200-1200Q72 DSC2375-galeria-1200-1200Q72 DSC2396-galeria-1200-1200Q72 DSC2403-galeria-1200-1200Q72 DSC2405-galeria-1200-1200Q72 DSC2431-galeria-1200-1200Q72 DSC2440-galeria-1200-1200Q72 DSC2445-galeria-1200-1200Q72 DSC2453-galeria-1200-1200Q72 DSC2456-galeria-1200-1200Q72 DSC2468-galeria-1200-1200Q72 DSC2473-galeria-1200-1200Q72 DSC2479-galeria-1200-1200Q72 DSC2486-galeria-1200-1200Q72 DSC2489-galeria-1200-1200Q72 DSC2492-galeria-1200-1200Q72 DSC2498-galeria-1200-1200Q72 DSC2523-galeria-1200-1200Q72 DSC2511-galeria-1200-1200Q72 DSC2513-galeria-1200-1200Q72 DSC2551-galeria-1200-1200Q72 DSC2540-galeria-1200-1200Q72 DSC2554-galeria-1200-1200Q72