Pełnych radości i spokoju Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów

życzą
Pracownicy Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach